ZJN 2012 Taksa Uputstvo Projekat UNDP i Republicke komisije OSCE Mailing list Izveštaji Statistika Informator o radu Poslovnik o radu Pravilnik o nabavkama Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Pravilnik o listi veštaka za javne nabavke Lista veštaka Plan integriteta
Konkursi Brosura Javne nabavke Publikacije

Aktuelnosti

01. 04. 2016

Projekat podrške EBRD Republičkoj komisiji

Projekat podrške EBRD Republičkoj komisiji

U Vladi Srbije je 1. aprila 2016. potpisan projekat o tehničkoj saradnji u oblasti unapređenja javnih nabavki u Republici Srbiji. Potpisnici su potpredsednik Vlade Republike ...

11. 03. 2016

Zvanično otvaranje „TWINNING LIGHT“ projekta

Zvanično otvaranje „TWINNING LIGHT“ projekta

U Klubu poslanika je 11. marta 2016. održan skup povodom početka aktivnosti na projektu EU „Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji“ ...

03. 12. 2015

Učešće predstavnika Republičke komisije na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije

Učešće predstavnika Republičke komisije na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije

Predstavnici Republičke komisije su 3. decembra 2015. godine prisustvovali sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i zaštitu konkurencije, održanom u Beogradu ...

03. 12. 2015

Objavljen drugi i treći broj biltena pravne prakse Republičke komisije

Objavljen drugi i treći broj biltena pravne prakse Republičke komisije

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji objavila drugi i treći broj biltena pravne prakse Republičke komisije ...

Odluke novčano kažnjavanje Odluke zaštita prava Uporedno-pravna praksa iz zastite prava u postupcima javnih nabavki

Načelni pravni stavovi

Ukoliko pojedini sastavni delovi ponude ne sadrže neki od podataka koje je ponuđač bio dužan da navede u ponudi u skladu sa zahtevima naručioca iz konkursne dokumentacije, naručilac ne može da odbije takvu ponudu zbog bitnih nedostataka ukoliko je traženi podatak ponuđač naveo u nekom drugom delu ponude na osnovu čije sadržine je naručilac u mogućnosti da utvrdi stvarnu sadržinu ponude u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Činjenica da ponuđač nije potpisao poslednju stranu modela ugovora kao sastavnog dela ponude, ukoliko je isto predviđeno predmetnom konkursnom dokumentacijom, predstavlja razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama budući da potpisivanje modela ugovora predstavlja saglašavanje ponuđača sa sadržinom (elementima) ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem i iskazivanje namere ponuđača da, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zaista i zaključi takav ugovor, bez mogućnosti da naknadno traži izmenu pojedinih elemenata ugovora o javnoj nabavci. Ukoliko obaveza potpisivanja poslednje strane modela ugovora kao sastavnog dela ponude nije predviđena predmetnom konkursnom dokumentacijom, naručilac će pre nego što pristupi stručnoj oceni ponuda, primenom člana 93. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, tražiti od ponuđača koji nisu potpisali poslednju stranu modela ugovora da se izjasne da li su u svemu saglasni sa modelom ugovora i da li prihvataju da u slučaju da im se dodeli ugovor, isti zaključe u svemu u skladu sa modelom ugovora iz predmetne konkursne dokumentacije.

Obrazloženje

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje