Sidebar

Одлуке
(dd.mm.yyyy)


Врста одлуке Број одлуке Датум одлуке Наручилац Подносилац захтева Документ за преузимање
Решење 4-00-1348/2013 19. 08. 2013 ЈП Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад Фитиш ју Суботица

Преузми

Закључак 4-00-1397/2013 19. 08. 2013 Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" Krug international Beograd

Преузми

Решење 4-00-1198/2013 16. 08. 2013 Југоисток-Електордистрибуција Ниш Somborelektro Sombor

Преузми

Решење 4-00-1318/2013 16. 08. 2013 ЈКП Новосадска топлана Нови Сад Institut vatrogas novi Sad

Преузми

Решење 4-00-1417/2013 16. 08. 2013 ЈКП Водовод и канализација Нови Сад Konveks Zemun

Преузми

Решење 4-00-1185/2013 16. 08. 2013 Електропривреда Србије Telefonija Beograd

Преузми

Решење 4-00-1208/2013 16. 08. 2013 ОШ "РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ" БАЈИНА БАШТА Dalkom Smederevo i Tehnogradnja Bajina Bašta

Преузми

Решење 4-00-1055/2013 14. 08. 2013 ПД Термоелектране Никола Тесла Обреновац Patenting Beograd

Преузми

Решење 4-00-1073/2013 14. 08. 2013 Електромрежа Србије Београд Edex Beograd

Преузми

Решење 4-00-629/2011 14. 08. 2013 Месна заједница Ковин Екоградња пројект Ковин

Преузми

Решење 4-00-1316/2013 14. 08. 2013 Министарство одбране сектор за материјалне ресурсе Београд Sagoja Beograd

Преузми

Решење 4-00-920/2013 14. 08. 2013 ЈКП Градска чистоћа Београд Prima Hose Brvenik

Преузми

Решење 4-00-1282/2013 14. 08. 2013 Установа студентско одмаралиште Београд Varnost fitep Beograd

Преузми

Решење 4-00-1367/2013 14. 08. 2013 ЈКП Енергана Сомбор ДДОР Нови Сад филијала Сомбор

Преузми

Решење 4-00-1340/2013 14. 08. 2013 Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Адвокат Владимир Рајковић Београд

Преузми

Решење 4-00-313/2013 14. 08. 2013 ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Алексинац Metal trans Aleksinac, Lux Leskovac, Al Pro

Преузми

Решење 4-00-795/2013 14. 08. 2013 ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ВРШАЦ Helena graf Zrenjanin

Преузми

Решење 4-00-1082/2013 14. 08. 2013 Електродистрибуција Београд Енерготехника Јужна Бачка

Преузми

Решење 4-00-1169/2013 14. 08. 2013 Клинички центар Београд Labra Niš

Преузми

Решење 4-00-1332/2013 14. 08. 2013 ПУ "ЗВЕЗДАРА"Београд Круна комерц Београд

Преузми